وبلاگ پرسانِش زبان انگلیسی
تماشای تعاملی، بهترین روش آموزش زبان انگلیسی با فیلم و انیمیشن تماشای تعاملی، بهترین روش آموزش زبان انگلیسی با فیلم و انیمیشن
در زبان انگلیسی همواره باید به این مساله توجه داشت که افعال در سه زمان مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند این زمان‌ها در زبان انگلیسی عبارتند از گذشته حال و آینده زمان گذشته برای رویدادها و حوادثی استفاده می‌شود که قبلا به‌وقوع پیوسته‌اند
۲۰۲۳-۰۷-۲۲
زمان های انگلیسی در یک نگاه زمان های انگلیسی در یک نگاه
در زبان انگلیسی همواره باید به این مساله توجه داشت که افعال در سه زمان مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند این زمان‌ها در زبان انگلیسی عبارتند از گذشته حال و آینده زمان گذشته برای رویدادها و حوادثی استفاده می‌شود که قبلا به‌وقوع پیوسته‌اند
۲۰۲۲-۰۳-۲۵